http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 ข้อมูลทั่วไป

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
เยี่ยมบ้าน COC
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


ควาก้าวหน้า พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.....

(อ่าน 4106/ ตอบ 12)

สุวรรณ์

ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข

ชาวสาธารณสุข และหมออนามัยในหลายพื้นที่่ คงรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาร่าง พรบ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือเรียกกันว่า วิปวุฒิสภา ในวันนี้ 14 พย. 2555 เป็นเรื่องด่วน และพิจารณาในลำดับแรก ซึ่งมี นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยองค์คณะที่เป็น ส.ว. รวมประมาณ 30 ท่าน

ส่วนทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เราเดินทางกันตั้งแต่เช้า เพื่อไปให้ทันเวลาแปดโมงครึ่ง โดยมีนายกฯ ไพศาล บางชวด ในฐานะผู้แทนประชาชนที่เสนอกฎหมายนี้ และคณะ ซึ่งมีหน้าที่ต้องไปชี้แจงถึงความเป็นมา หลักการ เจตนารมณ์ของกฎหมาย และโครงสร้างของกฎหมาย และยังมีผู้ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมอีก 4 คน คือ คุณทัศนีย์ บัวคำ อุปนายก, รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย, ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์, คุณทัคคนา สุวรรณไตรย์ และ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ติดภารกิจด่วน


สำหรับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่มอบภารกิจนี้ให้กับ นพ.อำนวย กาจีนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 2 (ภาคเหนือตอนกลาง) และเป็นที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งมีทีมติดตามอีก 3 คน หนึ่งในสาม มีคุณสมบัติ ชูเถื่อน เลขาธิการสมาคมฯ เตรียมทำหน้าที่ชี้แจงในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นพ.อำนวยฯ ตอบชี้แจงให้ข้อมูลได้อย่างลงตัว เหมาะสม เพื่อให้กรรมาธิการสนับสนุนการมีกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขในครั้งนี้

ในซีกของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา มีกรรมาธิการที่เราชาวสา'สุข รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี ก็คือ นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เจตต์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดเพชรบุรี ท่านได้ชี้ประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม เพื่อให้การสนับสนุนการมีกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขที่จะเกิดใหม่ เป็นกฎหมายที่สำคัญต่องานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างกว้างขวาง เช่น จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุป ก็คือ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ชุดนี้ มีมติรับไว้เพื่อพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุชุมชน พ.ศ. .... และเตรียมพิจารณาในวาระแรก เพื่อรับหลักการ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เราคงต้องช่วยกันลุ้นต่อไปอีกรอบ แถมอีกนิดสำหรับคอแฟนพันธุ์แท้

ด้วยความปรารถนาดี

ทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
14 พฤศจิกายน 2555

เขียนโดย: ทัศนีย์ บัวคำ
อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
โทร. 08-1809-6534
e-mail: tasanee01@yahoo.com
www.hpathailand.org


สุวรรณ์


Tasanee Boukam บอก แล้วไงคะ ว่าการสู้รบยังไม่จบสิ้น อย่าเพิ่งนับศพกันค่ะ เดี๋ยวจะเสียงานใหญ่ เราทำหน้าที่มาให้จนร่าง พรบ. ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ซึ่งมีครบทุกงาน แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่า ในชั้นวุฒิสภาเขาก็ผ่านความเห็นชอบที่จะให้มีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขแล้ว เพียงแต่ว่า เขาผ่านแบบมีเงื่อนไขที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงร่าง พรบ.ใหม่ ซึ่งก็ต้องตั้งกรรมาธิการร่วม 2 ฝ่าย มาพิจารณาร่วมกันใหม่ ว่ายอมรับการแก้ไขหรือไม่ หรือจะให้คงร่าง พรบ.ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร การใช้ความรุนแรงไม่ได้ช่วยให้การแก้ปัญหาลุล่วงไปได้ทุกครั้ง แต่เราต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อจริงไปหักล้างกับสิ่งที่เขาได้พูดไปในวุฒิสภา ทีมสมาคมฯ ผลักดัน ร่าง พรบ.นี้ในนามของประชาชน เราต้องการให้มีกฎหมายเพื่อไปคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในเวลาเดียวกันก็ไปคุ้มครองคนทำงานด้วยเช่นกันหากคนทำงานนั้นทำงานได้ มาตรฐานทางวิชาชีพ และมีจริยธรรม/จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เราทำงานด้วยเหตุด้วยผล และด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มากพอจนเป็นที่ยอมรับ ทำให้ 7 สภาวิชาชีพก็ต้องยอมถอยเช่นกัน ขอให้อาศัยความรู้ และความเข้าใจเป็นตัวตั้ง เพราะเป็นเรื่องการเสนอให้มีกฎหมาย และเป็นพระราชบัญญัติ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และมีกระบวนการของแต่ละขั้น บางอย่างเราอยากพูดแทบตาย แต่กระบวนการและขั้นตอนเขาไม่ให้พุด เราต้องระมัดระวังในทุกขั้นตอนที่เราเดิ

สุวรรณ์

ความหวังยังมีครับ
ลองอ่านดีๆ ต่อไปนี้เราต้องทันการเมือง เช่น ถ้ามีกรรมาธิการฯในส่วนวุฒิสภา ขอสงวนตัดหมด กรรมาธิการของเรา(สมมุติว่าสภาให้เครดิตคนนอก) ต้องสงวนคงไว้หมดเช่นกันจะได้ทันเขา

มาตรา ๑๔๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๘ ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐

มาตรา ๑๕๐ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

สุวรรณ์

การพิจาณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข(ชุมชน) พ.ศ..... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

การพิจารณาในวันนี้ เป็นการทบทวนรายมาตราก่อนทำรายงานสรุปเสนอต่อประธานวุฒิสภา เริ่มตั้งแต่มาตราที่ ๑ ถึงมาตราที่ ๕๓ โดยผู้เขียนขออนุญาตเขียนเฉพาะมาตราที่เป็นประเด็นในการอภิปราย ดังนี้

มาตราที่ ๑ ชื่อของพระราชบัญญัติ เนื่องจากกรรมาธิการได้มีความเห็นแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่เห็นว่าควรตัดคำว่าชุมชนออกจากชื่อพระราชบัญญัติและกลุ่มที่เห็นว่าควรยืนตามชื่อที่ผ่านการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร คือคงคำว่าชุมชน โดยกรรมาธิการแต่ละกลุ่มก็ได้แสดงความคิดเห็น เหตุผลกันอย่างกว้างขวาง จากนั้นที่ประชุมจึงขอมติและกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นควรตัดคำว่าชุมชน ส่วนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตราที่ ๓ นิยามของวิชาชีพการสาธารณสุข ซึ่งมาตรานี้เป็นมาตราที่มีการอภิปรายกันอย่างมากตั้งแต่การพิจารณาในครั้งแรก (เฉพาะมาตรา ๓ ใช้เวลาในการอภิปราย ๔ ครั้ง จากทั้งหมด ๑๐ ครั้ง) เป็นที่อภิปรายก็เรื่องการตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น ถึงแม้ที่ประชุมของกรรมาธิการจะสรุปเป็นมติแล้วว่า ให้ตัดการตรวจวินิจฉัย แต่คงการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น แต่ก็มีกรรมาธิการหลายท่านที่ยังเห็นควรตัดทั้ง การตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น

มาตราที่ ๓๓ อำนาจของคณะกรรมการ , มาตราที่ ๕๐ (บทเฉพาะกาล)

จากนั้นที่ประชุมได้เชิญสมาชิกวุฒิสภาที่ขอแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่านเข้าแปรญัตติ ประเด็นอภิปรายคือ

มาตราที่ ๓ นิยามของวิชาชีพการสาธารณสุข มี สมาชิกวุฒิสภาจำนวน ๓ ท่าน ที่ให้ตัดการตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งกรรมาธิการมีมติยืนตามมติกรรมาธิการ ผู้แปรญัตติ จึงขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตราที่ ๒๗ ข้อยกเว้นผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขประกอบวิชาชีพสาธารสุข ในอนุ ๕ ขอเพิ่มแพทย์ประจำตำบลเป็นข้อเว้น ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งกรรมาธิการมีมติยืนตามมติกรรมาธิการ ผู้แปรญัตติ จึงขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตราที่ ๔๓ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อพ้น ๒ ปี ผู้แปรญัตติขอเพิ่มเป็น ๕ ปี ซึ่งกรรมาธิการมีมติยืนตามมติกรรมาธิการ ผู้แปรญัตติ จึงขอสงวนคำแปรญัตติ

เมื่อการแปรญัตติครบทุกท่าน ทุกมาตราแล้ว ประธานกรรมาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะนัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อทบทวนความถูกต้องของอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย , นำเข้าบรรจุในวาระการประชุมของวุฒิสภา และนำเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) ในวันที่ ๑๔ , ๑๕ และ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ ซึ่งหลังจากการประชุมของวิปวุฒิสภาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ จะทราบว่าจะได้รับการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาในวันใด โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่ ๒๑ หรือ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

สุวรรณ์

การพิจาณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข(ชุมชน) พ.ศ..... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ การพิจารณาในวันนี้ เป็นการทบทวนรายมาตราก่อนทำรายงานสรุปเสนอต่อประธานวุฒิสภา เริ่มตั้งแต่มาตราที่ ๑ ถึงมาตราที่ ๕๓ โดยผู้เขียนขออนุญาตเขียนเฉพาะมาตราที่เป็นประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ มาตราที่ ๑ ชื่อของพระราชบัญญัติ เนื่องจากกรรมาธิการได้มีความเห็นแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่เห็นว่าควรตัดคำว่าชุมชนออกจากชื่อพระราชบัญญัติและกลุ่มที่เห็นว่าควรยืนตามชื่อที่ผ่านการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร คือคงคำว่าชุมชน โดยกรรมาธิการแต่ละกลุ่มก็ได้แสดงความคิดเห็น เหตุผลกันอย่างกว้างขวาง จากนั้นที่ประชุมจึงขอมติและกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นควรตัดคำว่าชุมชน ส่วนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนคำแปรญัตติ มาตราที่ ๓ นิยามของวิชาชีพการสาธารณสุข ซึ่งมาตรานี้เป็นมาตราที่มีการอภิปรายกันอย่างมากตั้งแต่การพิจารณาในครั้งแรก (เฉพาะมาตรา ๓ ใช้เวลาในการอภิปราย ๔ ครั้ง จากทั้งหมด ๑๐ ครั้ง) เป็นที่อภิปรายก็เรื่องการตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น ถึงแม้ที่ประชุมของกรรมาธิการจะสรุปเป็นมติแล้วว่า ให้ตัดการตรวจวินิจฉัย แต่คงการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น แต่ก็มีกรรมาธิการหลายท่านที่ยังเห็นควรตัดทั้ง การตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น มาตราที่ ๓๓ อำนาจของคณะกรรมการ , มาตราที่ ๕๐ (บทเฉพาะกาล) จากนั้นที่ประชุมได้เชิญสมาชิกวุฒิสภาที่ขอแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่านเข้าแปรญัตติ ประเด็นอภิปรายคือ มาตราที่ ๓ นิยามของวิชาชีพการสาธารณสุข มี สมาชิกวุฒิสภาจำนวน ๓ ท่าน ที่ให้ตัดการตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งกรรมาธิการมีมติยืนตามมติกรรมาธิการ ผู้แปรญัตติ จึงขอสงวนคำแปรญัตติ มาตราที่ ๒๗ ข้อยกเว้นผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขประกอบวิชาชีพสาธารสุข ในอนุ ๕ ขอเพิ่มแพทย์ประจำตำบลเป็นข้อเว้น ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งกรรมาธิการมีมติยืนตามมติกรรมาธิการ ผู้แปรญัตติ จึงขอสงวนคำแปรญัตติ มาตราที่ ๔๓ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อพ้น ๒ ปี ผู้แปรญัตติขอเพิ่มเป็น ๕ ปี ซึ่งกรรมาธิการมีมติยืนตามมติกรรมาธิการ ผู้แปรญัตติ จึงขอสงวนคำแปรญัตติ เมื่อการแปรญัตติครบทุกท่าน ทุกมาตราแล้ว ประธานกรรมาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะนัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อทบทวนความถูกต้องของอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย , นำเข้าบรรจุในวาระการประชุมของวุฒิสภา และนำเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) ในวันที่ ๑๔ , ๑๕ และ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ ซึ่งหลังจากการประชุมของวิปวุฒิสภาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ จะทราบว่าจะได้รับการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาในวันใด โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่ ๒๑ หรือ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

สุวรรณ์

ผลการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ...........
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

วันนี้เป็นการพิจารณาในมาตรา ๓ ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งมาตรา ๓ เป็นมาตราที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้จากการพิจารณาเฉพาะมาตรา ๓ ใช้เวลาในการประชุมถึง ๓ ครั้ง และวันนี้เป็นวันที่ ๔ โดยในการประชุมในครั้งที่แล้ว ( ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ) เบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นให้คำว่าการตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้นออกจากคำนิยามของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แต่เมื่อได้ฟังคำชี้แจง ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการและสภาพความเป็นจริง ที่กรรมาธิการภาคประชาชน(สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข)นำเสนอ ที่ประชุมจึงมีความเห็นเบื้องต้นให้ตัดเฉพาะคำนิยามว่าการตรวจวินิจฉัยโรค และคงไว้ซึ่งคำนิยามว่าการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น

การประชุมในวันนี้ ( ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ) จึงเริ่มต้นด้วยการทบทวนความคิดเห็นที่ประชุมในครั้งที่แล้วเพื่อสรุปเป็นมติที่ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมาธิการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งที่แล้ว ได้แสดงความคิดเห็นกันกันพอสมควร ประธานจึงขอมติที่ประชุมและเห็นชอบให้ตัดการตรวจวินิจฉัยออกจากคำนิยามและคงไว้ซึ่งการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงมีการพิจารณาในมาตราที่ ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , และ ๑๓ ซึ่งในมาตรา ๑๓ ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องที่มาและจำนวนคณะกรรมการในสัดส่วนต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมและจะทำให้สภาการสาธารณสุขชุมชน สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หลังจากมีการอภิปรายโดยกรรมาธิการหลายๆท่าน ประธานที่ประชุมจึงมอบให้กรรมาธิการภาคประชาชน(สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข) ในฐานะผู้เสนอกฎหมายกลับไปทบทวนและให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้ และปิดการประชุม

ผมในฐานะกรรมาธิการภาคประชาชน และเป็นกรรมาธิการหนึ่งเดียวที่เป็นผู้ปฎิบัติงานที่ รพ.สต. ระลึกเสมอว่า ทุกครั้งที่มีการประชุม ทุกครั้งที่จะแสดงความคิดเห็น ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะนายทัคคนา สุวรรณไตรย์ แต่ผมจะแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นตัวแทนหมออนามัยทั้งประเทศ ในฐานะผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เพราะฉะนั้น ทุกคำพูด ทุกความคิดเห็น และข้อมูลที่นำเสนอต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ใช้ความรู้สึกหรือเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน ถือว่าพวกเราโชคดีที่มีผู้คอยชี้แนะ แนวทาง ทั้ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย , อ.ทัศนีย์ บัวคำ หัวหน้าปิ่น นันทะเสน รวมทั้งคุณอเนก ทิมทับ และคุณวัชรี สุขสมบัติ ที่คอยช่วยกันทำการบ้าน สืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็นต่างๆที่อาจมีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

สุวรรณ์

ประมวลภาพ ความก้าวหน้า พรบ.วิชาชีพ ภาคเหนือ พิษณุโลก 12-15 ธค.55


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-JcPKJL0rI

สุวรรณ์

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-JcPKJL0rI

สุวรรณ์

รมช.สาธารณสุขให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ เร่งผลักดัน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข คาดประกาศใช้ ต้นปี 2556 นี้


http://www.thairath.co.th/content/edu/313130

สุวรรณ์

ทันข่าว พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข(คร่าวๆ)
วันนี้ 21 พ.ย.55 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 เป็นการประชุมนัดแรกของกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ...... นั้น ในวันนี้ช่วงแรก(ไปไม่ทัน เนื่องจากมีอุบัติเหตุนิดหน่อย 555รถแท็กซี่มาชนท้าย เลยไปไม่ทัน) รออ่านทันข่าวอีกที แต่เป็นประเด็นแนะนำกรรมาธิการวิสามัญทั้ง 27 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนตามที่เคยแจ้งแล้วนั้น และเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการประชุมหารือและชี้แจงโดยประธานการประชุมคือ ท่านอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ท่านได้แจ้งว่าทางวุฒิสภาได้รับหลักการแล้ว นั่นแสดงว่าอีกไม่นานพี่น้องเราจะได้มีพรบ.วิชาชีพสาธารณสุขกันแน่นอน แต่ยังคงต้องพิจารณารายละเอียดในแต่ละมาตรา
วันนี้การประชุมจะยังไม่ได้พูดคุยรายมาตรา ท่านประธานเรียกว่าเป็นการสนทนาธรรมมากกว่า แต่ได้พูดคุยในส่วนข้อสังเกตทั้งชื่อพรบ. รวมทั้งการ

พัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน ควรมีสภามาดูแล มีการพัฒนาต่อเนื่อง อีกทั้งข้อเสนอของทั้ง 6 สภาวิชาชีพที่ต้องหาข้อสรุป ข้อยุติร่วมกัน ซึ่งในการพิจารณาจะมีการประชุมทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์ (ตามตารางที่โหลดมาให้) เพื่อพี่น้องเราจะได้ทราบกำหนดเวลา อีกทั้งถ้ามีการขยายเวลา ซึ่งตามกำหนดเวลา 30 วัน จะครบในวันที่ 2 ม.ค. 56 แต่หากจะมีการขยายเวลา จะไม่เกินวันที่ 1 ก.พ.56 แน่นอน
พวกเราคงต้องลุ้นและคอยเป็นกำลังใจให้กรรมาธิการทุกท่าน หากช่วงนี้ทางสมาคมวิชาชีพดำเนินการใด ไม่ว่าจะเรื่องการลงทะเบียนสมัครสมาชิก การลงทะเบียนประชุมวิชาการ หรือการเผยแพร่ต่างๆล่าช้า ทางคณะกรรมการทุกท่านพร้อมปรับปรุงแก้ไข แต่ขอให้เห็นใจทางทีมงานต้องเตรียมข้อมูลและประเด็นต่างๆสำหรับประชุมด้วย ขอให้พี่น้องทุกคนเข้าใจทีมงานด้วย ทางทีมเราต้องการอาสาสมัครประสานงานในแต่ละจังหวัด (จิตอาสา) เพราะองค์กรนี้ พรบ.ฉบับนี้เป็นของทุกๆคน ร่วมมือร่วมใจกัน อีกไม่นานเราคงได้กฎหมายฉบับนี้ และคงต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้มีวิชาชีพตามมาตรฐานและจริยธรรม หากผู้ใดจะอาสาเป็นผู้ประสานงานขอให้แจ้งเพิ่มมาได้ ขอชื่อ- นามสกุล เบอร์โทร พร้อมที่อยู่ด้วยค่ะ (ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ)
รายละเอียดที่ชัดเจน เจาะลึกทุกประเด็น ขอให้รออ่านจากทันข่าว พรบ.วิชาชีพฯ โดยพี่ทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพ และยังคงเป็นรองเลขาคณะกรรมาธิการวิสามัญในชั้นนี้ด้วย ที่ต้องชี้แจงก่อนคร่าวๆ เพราะพี่น้องเราหลายท่านต้องการทราบว่าการประชุมวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง จึงขอทำหน้าที่ชั่วคราวก่อน
หมายเหตุ ในตารางนัดหมายคัดลอกมาว่า คณะกรรมาธิการควรพิจารณาร่างพรบ.นี้ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 56 และจัดทำเป็นรายงานนำกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อบรรจุระเบียบวาระ ภายในวันอังคารที่ 15 ม.ค. 56 และนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ ที่ 21 ม.ค. 56 (ข้อความดังกล่าวคัดลอกมาจากแฟ้มกรรมาธิการค่ะ)

สุวรรณ์

ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข

ทันข่าวฉบับนี้ ขอวิงวอนให้เราชาวสาธารณสุขที่เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทย ได้รำลึกถึง "พระบิดาแห่งวงการสาธารณสุขไทย" เนื่องในปีพุทธศักราช 2555 ครบรอบ ๑๒๐ ปีแห่งวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติ ทรงดำรงพระชนมชีพอันเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใฝ่การศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่พสกนิกรชาวไทย ต่างน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือ “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์” พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งได้ทรงเสียสละทั้งความสุขส่วนพระองค์ ทั้งพระราชทรัพย์ เพื่อความปราศจาคโรคของประชาชนชาวไทย โดยพระทัยอันบริสุทธิ์ ทรงหวังแต่ความสุขของชาวไทยทั้งมวลเพียงประการเดียว พระเกียรติคุณทั้งมวลนี้จะปรากฏอยู่ชั่วกัลปาวสาน

นับจากนี้ไป ตั้งแต่เป็นพนักงานอนามัย (ปี 2456) จนมีอายุถึง 99 ปี เส้นทางเดินของนักสาธารณสุขก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และอนาคตกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน ที่ว่าด้วยเรื่องการมีมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรม/จรรยาบรรณเริ่มตามมา และทอดทิ้งไม่ได้เมื่อมีกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข นั่นคือสิ่งจำเป็นและพึงมีสำหรับผู้ที่ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และจะเป็นจุดเปลี่ยนของอนาคตนักสาธารณสุข และวงการสาธารณสุขไทย

คิดอยู่นาน ว่าจะเขียนทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข ช้าไปหรือเปล่า เพราะมีนักสาธารณสุข และหมออนามัยที่เป็นตัวแทนพวกพ้องพี่ น้องเรา รวมกว่า 300 ชีวิต (จากมุกดาหาร, อุดรธานี, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่,พิษณุโลก) ได้โพสต์ภาพบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาที่มีการพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (ผลคะแนนเห็นด้วย 349 ต่อ 0) ผ่าน Facebook และ Instagram กระจายภาพและข้อความกันอย่างแพร่หลายแล้ว เลยต้องทำหน้าที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ กับกลุ่มสา'สุข และหมออนามัย ได้รับรู้ข้อมูลและข่าวสาร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมาเมื่อวันวาน ณ ห้องประชุมตึกรัฐสภา ชั้น 2 โดยมี รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ทำหน้าที่ประธาน

เริ่มต้นด้วยการชี้แจงจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในนามคณะรัฐมนตรีที่เสนอให้มีกฎ หมาย ส่วนภาคประชาชน เสนอโดย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข คุณไพศาล บางชวด ในฐานะตัวแทนประชาชน 14,892 คน ร่วมกันเสนอให้มีกฎหมายนี้ (ถ้อยแถลงชี้แจงต่อประธานวุฒิสภา แนบไฟล์มานี้) ต่อจากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 8 ท่าน ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้ว โดยเริ่มจาก นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ส.ว.สุรินทร์, นายวันชัย สอนศิริ,นายเจริญ ภักดีพานิช ส.ว.พัทลุง, นายอนุรักษ์ นิยมเวช, นพ.เจตน์ ศิรธนานน์, พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาชนพงศ์ ส.ว.มุกดาหาร, รศ.ทัศนา บุญทอง และ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม

เนื้อหาการอภิปรายของ ส.ว.พอสรุปสั้นๆ ว่ามุ่งเน้นความชัดเจนของ "วิชาชีพ" (Profession) การสาธารณสุข, การประกอบวิชาชีพที่ต้องคำนึงถึงองค์ความรู้ขั้นสูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะบนหลักความมีมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ, การกำหนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ต้องชัดเจนและไม่จำกัดสิทธิกับวิชาชีพต่างๆ, การเรียกชื่อร่าง พรบ.ฯ ที่อาจต้องเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

หลังจบการอภิปราย รมช.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ตอบชี้แจงในประเด็นที่ ส.ว.ซักถาม และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนชี้แจงเพิ่มเติม แต่ภาคประชาชนไม่ได้ชี้แจงตอบข้อสงสัย หรือข้อกังวลของ ส.ว.ที่อภิปราย เนื่องจากผู้เขียน ในนามประชาชนและเป็นผู้ร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย รวม 12 คน ต่างรับรู้ได้ว่า สมาชิกวุฒิสภายินดีและให้การสนับสนุนร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... และชื่นชมภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมเสนอให้มีกฎหมายนี้ อีกทั้งรับรู้ความอดทนในการผลักดันและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนเดินมาได้ไกลถึงขั้นตอนพิจารณาของวุฒิสภา

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ให้สมาชิกวุฒิสภามีมติลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เพื่อรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 108 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ผลการลงคะแนน เห็นด้วย 107 ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 1 (ใน Score ที่โชว์ผลการลงคะแนนมีเพียง 107 คน ขาดไป 1 คน ประธานให้ใช้วิธียกมือแทน) และให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พรบ.ฯ ฉบับนี้ จำนวน 27 คน สัดส่วน 1 ใน 27 คน มีสัดส่วนของภาคประชาชน จำนวน 9 คน คือ นายไพศาล บางชวด, นางทัศนีย บัวคำ, รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย,ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์, ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์, ศ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, รศ.ดร.พิทยา จารุพูนผล, นายปิ่น นันทะเสน และนายทัคคนา สุวรรณไตรย์ สำหรับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข มี 2 คน คือ นพ.อำนวย กาจีนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และ นพ.สุขุมฯ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนรายชื่อกรรมาธิการฯ สัดส่วนของ ส.ว. จะแจ้งทันข่าวฉบับถัดไป (เพื่อไม่ให้ผิดพลาด)

ประธานที่ประชุมวุฒิสภา แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภา ยื่นคำขอแปรญัตติได้ภายใน 7 วันนับจากนี้ ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และวุฒิสภาไม่ได้ขอขยายเวลาออกไป นั่นหมายความว่า กรอบเวลาการพิจารณาต้องให้เสร็จภายใน 30 วัน เว้นแต่ในขั้นตอนกรรมาธิการยังพิจารณาไม่เสร็จ ก็อาจขอขยายเวลาไปอีก 30 วัน รวม 60 วัน วันพรุ่งนี้ (21 พย. 2555) เป็นนัดแรกของการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้

เขียนอรรถาธิบายมายืดยาว อดใจรอติดตามทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข ฉบับถัดไปแล้วกัน

ด้วยความปรารถนาดี

ทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
20 พฤศจิกายน 2555

เว็บมาสเตอร์

การ ประชุม พ.ร.บ.สาธารณสุขชุมชน พ.ศ...... สว.เข้าร่วม เกิน 100 ท่าน ครบองค์ประชุม รับร่าง พ.ร.บ สาธารณสุขฯ เห็นด้วย 107 ท่านงดออกเสียง 1 ครับ ฉลอง ให้แต่งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 27 คน

แปรญัตติภายใน 7 วันครับ ฉลองครับ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยดูแลครับ

สุวรรณ์

ข่าวด่วนพรบ.วิชาชีพสาธารณสุขจะมีการถ่ายทอด TV ข่าวรัฐสภา ในวันประชุมวุฒิสภา วาระแรก เพื่อรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณ สุขชุมชน พ.ศ. ... วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เรื่องด่วน ลำดับที่ 2 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ อาคารัฐสภา 1 ชั้น 2 นายกฯ ไพศาล บางชวด นำทีมชี้แจงเพื่อรับหลักการ
คัดลอกข้อความจาก
คุณทัศนีย์ บัวคำ
อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« November 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท04/11/2019
ผู้เข้าชม460,905
เปิดเพจ548,166

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view