http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
ข้อมูล..Data center
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


ความเคลื่อนไหว พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ความเคลื่อนไหวสภาการสาธารณสุขชุมชน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ในฐานะสำนักเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการเตรียมการเพื่อจัดการเลือก การเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ(๘) ผู้เขียนขออนุญาตนำเสนอพอสังเขป ดังนี้

๑.การจัดการด้านเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑. ข้อมูลในการจัดการเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) โดยได้ประสานข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้าน สาธารณสุขศาสตร์กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สกอ.ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับทางสำนักเลขาธิการฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๔๙ สถาบัน ซึ่งหลังจากนี้สำนักเลขาธิการจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีก ครั้งเนื่องจากข้อมูลที่สำนักเลขาธิการได้จัดทำก่อนหน้านี้พบว่ามีสถาบัน อุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนถึง ๗๕ สถาบัน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาสถานะของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดของสถาบันบรมราชชนกทั้ง ๗ แห่งว่ามีสถานะที่เข้าข่ายตามมาตรา ๑๓(๒) หรือไม่

๑.๒. ข้อมูลในการจัดการเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๕) โดยได้ประสานข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่าประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๗,๘๕๑ แห่ง แยกเป็น อบจ. ๗๖ แห่ง เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง เทศบาลตำบล ๒,๒๓๓ แห่ง และ อบต. ๕,๓๓๔ แห่ง

๑.๓. ข้อมูลในการจัดการเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) โดยได้ประสานข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ขององค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการตอบกลับข้อมูลทั้งสองแห่งข้างต้น

๑.๔. ข้อมูลในการจัดการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) โดยหลังจากผ่านวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการรับสมัครและขึ้นทะเบียนสมาชิก และสำนักเลขาธิการสภาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสารของผู้สมัครเป็นสมาชิก สภาฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และรวบรวมรายชื่อเสนอให้เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อลงนามและเสนอต่อนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก และต้องดำเนินการออกเลขที่สมาชิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หลังจากนั้นต้องส่งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้งให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือก การเลือกตั้งภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การจัดการในสำนักเลขาธิการสภาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือก การเลือกตั้ง

การจัดการในสำนักเลขาธิการสภาฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเลือก การเลือกตั้ง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ข้อเท็จจริงคือด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งบุคลากรและงบประมาณ แต่ต้องรับผิดชอบภาระงานของสภาวิชาชีพฯ เทียบเท่ากับสภาวิชาชีพอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการ การทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ( AAR = after action review ) ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทไอเนต ผู้จับจ้างทำฐานข้อมูล ธนาคารกรุงไทย และสำนักเลขาธิการสภาฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

ด้วยความเคารพ
ทัคคนา สุวรรณไตรย์
เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
กรรมการและเหรัญญิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

— กับ Takana Suwannatrai

Tags :

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท02/06/2019
ผู้เข้าชม446,551
เปิดเพจ527,943

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view