http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
ข้อมูล..Data center
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


สธ. เตรียมเสนอแผนกำลังคนสธ.ปี 56-60 เข้าครม. พร้อมมาตรการรักษากำลังคนในระบบ

สธ. เตรียมเสนอแผนกำลังคนสธ.ปี 56-60 เข้าครม. พร้อมมาตรการรักษากำลังคนในระบบ
สธ. เตรียมเสนอแผนกำลังคนสธ.ปี 56-60 เข้าครม. พร้อมมาตรการรักษากำลังคนในระบบ


                กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอแผนกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2556-2560  เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอกรอบจัดสรรตำแหน่งเพิ่มใหม่ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวม 76,769 อัตรา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร มิให้ส่งผลกระทบต่องานบริการประชาชน เพราะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราวลาออกอย่างต่อเนื่อง

    นาย วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการใหญ่ที่ให้การดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3 แสนคน ทำให้ภาระงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยในรอบ 3 ปี ตั้งแต่  2549 – 2552  มีผู้ป่วยนอกรับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 คือจาก 148 ล้านครั้งเพิ่มเป็น 189 ล้านครั้ง ส่วนผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลในรอบ 4 ปี ตั้งแต่  2549 – 2553  เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 คือจาก 4.5 ล้านครั้งเพิ่มเป็น 5.7 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักมาก ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการการบริหารกำลังคนภาครัฐ พ.ศ.  2552-2556  ทำให้ได้รับการกำหนดตำแหน่งบรรจุข้าราชการเพิ่มใหม่ได้เฉพาะนักเรียนทุน รัฐบาล   3 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพที่จบจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นโดยตั้งแต่พ.ศ. 2547 ไม่ได้การจัดสรรตำแหน่งใหม่เพิ่ม และไม่ได้รับตำแหน่งเกษียณอายุคืนกลับมา บุคลากรที่จบการศึกษาใหม่จึงได้บรรจุเป็นข้าราชการน้อยลงเรื่อยๆ จำนวนลูกจ้างชั่วคราวในระบบมากขึ้น

นาย วิทยากล่าวต่อว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนภารกิจ โดยศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุข คิดตามภาระงานที่เกิดขึ้นจริงในการให้บริการประชาชนและนโยบายการเข้าถึง บริการสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนารพ.สต. พบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความขาดแคลนกำลังคน โดยเฉพาะระดับปริญญา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง ไม่สามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาทดแทนได้ พบว่าต้องการตำแหน่งบรรจุเพิ่มในพ.ศ.  2556-2560  รวม 76,769 อัตรา ประกอบด้วยในระยะเร่งด่วน พ.ศ.2555-2557 จำนวน 51,051 อัตรา และในระยะยาว พ.ศ.  2558-2560  ต้องการเพิ่มอีก 25,718 อัตรา
 

ทั้ง นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมเสนอเรื่องขออนุมัติตำแหน่งเพิ่มใหม่ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรักษากำลังคนในระบบ โดยในจำนวนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพเกือบ 20,000 อัตรา เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ใน 3 เรื่องคือ1.ขออนุมัติให้ยกเว้นหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามมติคณะ รัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ พ.ศ.2552-2556 และขอยกเว้นการยุบตำแหน่งเกษียณตั้งแต่ พ.ศ.2555-2560 ขอคืนให้กระทรวงสาธารณสุข 2.ขอกำหนดกรอบความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2556-2560 3.ขออนุมัติตำแหน่งเพิ่มใหม่ 76,769 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนและรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในหน่วยบริการ สาธารณสุข 
 

นาย วิทยา กล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่ปี  2549 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนรวม 21 สายงานปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในโรงพยาบาลในสังกัดทั่ว ประเทศมากถึง  138,183 คน เป็นสายงานที่จำเป็นต่อระบบบริการสุขภาพประมาณ 30,000 คนหน่วยบริการต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญเสียกำลังคนเหล่านี้จากระบบบริการสูง จากการลาออก หากทุกฝ่ายไม่ยังไม่ใสใจแก้ไขปัญหานี้จริงจัง จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งโรงพยาบาล ต้องใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลเป็นค่าจ้างบุคลากรเหล่านี้แทนงบประมาณแผ่นดิน จึงไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณแต่อย่างใด

 
 

**************************12 สิงหาคม 2555

Tags :

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท02/06/2019
ผู้เข้าชม446,601
เปิดเพจ527,993

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view