คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ "คนไทยให้อภัย" "คนไทยมีน้ำใจ" "คนไทยสามัคคี

กินของร้อน  ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ.......ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้

วิธีการป้องกันไข้เลือดออก....3ร.....5ป......

3ร.ได้แก่  โรงเรียน..โรงเรือน....โรงพยาบาล...(เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ)

5ป.ได้แก่.....1. ปิดภาชนะให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่

               2. ปล่อยปลาหางนกยูง..ในภาชนะที่บ้านที่ไม่มีฝาปิด

               3. ปรัปปรุงสิ่งแวดล้อม..คว่ำภาชนะที่ไม่ใช้นอกบ้าน กะลา ยางรถเก่า โอ่ง,ไห แตก

               4. เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ จานรองขาตู้กับข้าว

               5. ปฏิบัติเป็นนิสัย...ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้าน