ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป......เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคลองกำลัง