http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 ข้อมูลทั่วไป

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
เยี่ยมบ้าน COC
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


                                                     ข้อมูลทั่วไป

ประวัติสถานีอนามัย

        ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522  ซึ่งได้รักบการบริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ จากนายน้อย  ศรีนาม  เพื่อก่อสร้าง

สถานีอนามัยและเปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2522 อาคารแบบชั้นเดียวทรงต่ำพื้นปูน ติดดิน และได้รับการก่อสร้าง

ทดแทนเป็นอาคารแบบ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.เมตร ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ.2549 - 2550 ได้รับบริ-

จาคเงินเพื่อต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องรักษาพยาบาล  และห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างโรงจอดรถ และรั้วรอบสถานี

อนามัย

สถานที่ตั้ง

    ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ ( Vision )

    มุ่งสู่มาตรฐาน  บริการแบบองค์รวม  เน้นการมีส่วนร่วม  เทคโน ฯ ร่วมสมัย

พันธกิจ ( Mission)

     1. จัดระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน  พัฒนาวิชาการ งานสนเทศให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

     2. ดูแลระบบสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้าน การส่งเสร้มสุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล และ

         การพื้นฟูสภาพ

     3. สนับสนุนระบบสุขภาพภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ

     4. ใช้เทคโนโลยี เครือข่าย การสื่อสาร ที่เหมาะสมกับการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน

เป้าหมาย  ( Goals )

     1. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

     2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

     3. ประชาชนมีภาวะสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม

         ค่อสุขภาพ

อาณาเขตและการเดินทาง

       สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองบัว ห่างจากอำเภอหนองบัว 25 กิโลเมตร และห่าง

จากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 95 กิโลเมตร(ทางหลวงหมายเลข 225)

      ทิศเหนือ    ติดต่อ   หมู่ที่ 10  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

      ทิศใต้        ติดต่อ   หมู่ที่ 8   ตำบลพญาวัง   อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

      ทิศตะวันออก ติดต่อ  หมู่ที่ 6  ตำบลศรีมงคล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

      ทิศตะวันตก   ติดต่อ   หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง   อำเภอหนองบัว    จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนบุคลกร

      1. นายสุวรรณ์   เพ็ชรรัตน์     ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  (ผอ.รพ.สต.)

      2. นางเรณู       เพ็ชรรัตน์     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

      3. นางสาวภัทราพร ลอยเจริญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

      4. นางสมใจ     แก้วทอง     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

      5. นางสน        บุญเฮ้า       ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป

     

เขตรับผิดชอบ

        รับผิดชอบ   5 หมู่บ้าน จำนวน  843 หลังคาเรือน  856 ครอบครัว  ประชากร  4,486 คน 

ข้อมูลประชากร  

   

             

ข้อมูลหมู่บ้าน
ชื่อบ้าน

หมู่

หลังคา

ชาย

หญิง

รวม

อสม.

คลองกำลัง

11

199

535

521

1,059

11

วังทอง

12

138

360

357

717

7

คลองลาน

15

233

614

635

1,249

12

คลองหินปูน

18

128

383

400

783

8

คลองกำลังเหนือ

19

130

340

341

681

6

            รวม

5

818

2,232

2,254

4,486

44

                           ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายในงานสาธารณสุข

หมู่

0-1

0-6

3-5

6-11

12-17

18-60

15-44ญ

60ขึ้น

ชาย

หญิง

รวม

11

6

71

30

58

69

420

186

213

505 504   1,009

12

4

58

22

44

37

288

132

124

349 345   694

15

10

78

37

67

75

489

268

223

585 602 1,187

18

6

54

24

62

47

381

159

118

379 390   769

19

1

39

22

42

40

298

147

132

328 319   647

 

27

300

135

273

268

1,876

892

810

2,146

2,160

4,306

   หมายเหตุ  ประชากรกลางปี พ.ศ.2561 (จากการสำรวจ)

 

 ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา
ชื่อโรงเรียน

อนุบาล

ประถม

มัธยมต้น

รวม

คลองกำลัง

63

129

48

  240
คลองลาน

0

98

43

 141

                       ข้อมูลศุนย์เด็กเล็ก(สังกัด อบต.หนองบัว)

ชื่อศูนย์เด็ก จำนวนพี่เลี้ยง ชาย หญิง รวม ระดับ
           
บ้านคลองลาน 6 66 41 104 ดีเด่นเขต18
รวม 6 66 41 104  

      

 

 

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« October 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท04/10/2019
ผู้เข้าชม460,107
เปิดเพจ547,116

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view