http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
ข้อมูล..Data center
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


บุคลากรประจำสถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง

                นายสุวรรณ์  เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ป.เจ้าพนักงานอนามัย
(วส.พล.2529)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(มสธ.2535)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สิ่งแวดล้อมศึกษา มรภ.อด.2553)
 
นางเรณู    เพ็ชรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ป.ผดุงครรภ์และการพยาบาล
(วพ.ชัยนาท.2530)
พยาบาลศาสตร์ (มสธ.2535)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สิ่งแวดล้อมศึกษา มรภ.อด.2553)
 
นางสมใจ  แก้วทอง ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย            ม.6  
นางสน   บุญเฮ้า นักการภารโรง            ม.6
 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองกำลัง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในพื้นที่ ตำแหน่ง หมายเหตุ
นายฉลอง   โมราราย ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ประธาน
นายวงษ์  เกมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.19 รองประธาน
นายประเสริฐ  กิ่งก้าน ผอ.ร.ร.คลองกำลัง กรรมการ
นายศิริ     ทองเพชร ประธาน อสม.เขต รพ.สต. กรรมการ
นายวิฑูรย์   ดินทร์เถื่อน ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 กรรมการ
นางสมหวัง  แสงแพงดี สอ.บต. ม.12 กรรมการ
นายประจบ  เชื้ออินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 กรรมการ
นายอภิชัย  อินยิ้ม ตัวแทนเกษตรกร กรรมการ
นายธวัชชัย  เทพวันทอง สารวัตรกำนัน ต.หนองบัว กรรมการ
นายสมหมาย  นิลประสิทธิ์ สอ.บต. ม.19 กรรมการ
นายสุวรรณ์   เพ็ชรรัตน์ หัวหน้า สอ.คลองกำลัง กรรมการ/เลขา

 

          

                   อสม. หมู่ 11  บ้านคลองกำลัง 

           นางบุญมี     พันกลั่น         หัวหน้าศูนย์
นายวินัย    บุญเฮ้า
นางเพลิน    ฉ่ำศรี
นางลับ     คงเพชรศักดิ์
นายสวอง  มาลา
อสม. หมู่ 12  บ้านวังทอง
           นางสมหวัง   แสงแพงดี          หัวหน้าศูนย์
นางวิภา      อ่อนงาม
นายสุทิน     สุขรักษ์
นางสมาน    สังข์ศรี
นางปราณี   ผาทองไสย
นางปราณี   เชื้อนุ่น
อสม. หมู่ 15  บ้านคลองลาน
           นางถาวร     แสงทิม         หัวหน้าศูนย์ 
นายสมบัติ    มฤควงค์
นางสง่า      ภูเฮีย
นางสมาน    อ่อนงาม
นางน้อย    เอกวิไล
นางพิกุล    บางประเสริฐ

 

 

อสม. หมู่ 18  บ้านคลองหินปูน
           นายศิริ         ทองเพชร     หัวหน้าศูนย์     
นายปาน      โอภาษี
นางแว่นแก้ว   ทองกา
นายทุเรียน    บุญเกตุ
นางพิมพ์        พุกน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    อสม. หมู่ 19  บ้านคลองกำลังเหนือ

           นางทุเรียน   เกตุสาคร      หัวหน้าศูนย์    
นางณัฐภิรมย์  เสมาฉิม
นางสุปราณี   นุ่มมีศรี
นางจำเนียร   นุ่มมีศรี
นางลักขณา   เกษมสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« May 2019»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท30/04/2019
ผู้เข้าชม445,119
เปิดเพจ526,357

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view